1. Wettern Classic Rally

1. Wettern Classic Rally

30. září 2023
wettern classic rally

… informace o soutěži jsou v přípravě.

Co je Rally pravidelnosti?

Rally pravidelnosti se mohou zúčastnit všechny sériové automobily, tzn. můžete soutěž jet i s vaším rodinným vozem.

Principem rally pravidelnosti je přesné dodržování organizátorem stanoveného rychlostního průměru na trase měřených testů, tzv. zkoušek pravidelnosti.

Vůbec nezáleží na tom, kdo daným úsekem projede nejrychleji. Jede se (až na pár výjimek) na komunikacích otevřených pro veřejný provoz bez uzavírek.

Povinností posádky je dodržování veškerých pravidel silničního provozu – průměrná rychlost na trati RS nikdy nepřesáhne 50 km/h.